0511-820280

Klachtenprocedure

Voetz podotherapie zet dagelijks haar vakmanschap en kennis in om uw gezondheidsklachten zo goed mogelijk te behandelen. Met volle inzet. We behandelen altijd in overleg met u en ook uitsluitend met uw toestemming. Natuurlijk horen we het liefst dat u tevreden bent. Maar ook als u niet tevreden bent, horen we het graag.

Denken in oplossingen

Podotherapie is echt mensenwerk. Iedere patiënt is anders en iedere situatie is anders. Wij van Voetz podotherapie doen er alles aan om u naar volle tevredenheid te behandelen. Toch kan het altijd gebeuren dat u niet tevreden bent. Of wellicht heeft u een klacht over de behandeling of over de manier waarop de podotherapeut met u omgaat? Wij denken in oplossingen en staan open voor uw opmerkingen. Ook als deze kritiek bevatten. Maakt u uw klachten dus alstublieft kenbaar aan ons. Samen met u kijken we serieus en oprecht naar een oplossing.

Klacht over uw podotherapeut

Bent u niet tevreden over uw behandelend podotherapeut, maak dit dan alstublieft kenbaar. U kwetst ons er niet mee, uw feedback is juist altijd welkom. Ons voornaamste doel is vervolgens om u te helpen. Maar uw feedback is ook in het belang van andere patiënten. Samen werken we zo aan het waarborgen van de kwaliteit van de podotherapie. Wij, en ook de overheid, willen dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd in de “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz) wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren bij klachten. Samen gaan we voor goede zorg voor iedereen!

Klacht over zorgverlening of bejegening van uw podotherapeut

Indien u een klacht heeft over de zorgverlening of de bejegening van uw podotherapeut, maak deze dan kenbaar bij het Klachtenloket Paramedici. De beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten” (NVvP) heeft op haar site de klachtenprocedure omschreven. Hierin kunt u lezen wat er gebeurt wanneer u een klacht indient. De NVvP raadt u aan om na de registratie van uw klacht deze eerst te bespreken met uw eigen podotherapeut. Wij staan open voor ieder gesprek, ook als dat inhoudt dat u een klacht heeft. Vindt u het lastig om dit te bespreken? Neem dan gerust iemand uit uw familie of omgeving mee. Vindt u het moeilijk om ons rechtstreeks aan te spreken? Dan kunt u contact opnemen met Zorgbelang Nederland of telefonisch via 030-2991970. 

Over Zorgbelang Nederland

In Nederland zijn regionale zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers zoals u en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland. De medewerkers van Zorgbelang Nederland kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw podotherapeut.

Contact

Team





CONTACTGEGEVENS

Prins Bernhardstraat 1a
9251 GJ  Burgum

   0511-820280